Francis Escudero

From Quotes
To be wronged is nothing unless you continue to remember it.
Confucius
Jump to: navigation, search
Francisco Escudero

Francis Escudero (born October 10, 1969) is a Filipino politician.

Sourced

  • Sama-sama nating ipaglaban kung ano ang tama at labanan kung ano ang mali
  • Wag n'yong hayaan na pagdating ng panahon, sisihin kayo ng susunod na henerasyon dahil wala kayong ginawa… Wag kayong pumayag na manuod na lamang sa gilid, pumalakpak, ngumiti at kumaway habang hinuhubog ang ating kasaysayan. Sana'y makilahok kayo sa paghubog ng ating kasaysayan.
  • In a democracy, you must follow the will of the majority, which may be right or wrong, moral or immoral, just or unjust. If that's the ruling of the majority that is what you should follow, respect, and obey — although you may continue to disagree with it.

External links

Wikipedia
Wikipedia has an article about: