Haitian proverbs

From Quotes
To fill the hour—that is happiness.
Ralph Waldo Emerson
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z -->

A

 • "Men anpil, chay pa lou."
  • Many hands [make] the load lighter.
 • "Anpil ti patat fè chay."
  • A lot of small potatoes make a load.
 • "Aprè dans, tanbou toujou lou."
  • After the dance, the drums are always heavy.
 • "Avan ou ri moun bwete, gade jan ou mache."
  • Before you laugh at those who limp, check the way you walk.
 • "Avek pasyans, w’ap wè tete foumi."
  • With patience, you will see an ant's breasts.
 • "Ayisyen swiv kouran."
  • Haitians follow the flow.
 • "Ayiti se tè glise."
  • Haiti is a sliding land.

B

 • "Bab pi long, men sousi pi vye."
  • The beard is longer, but the worries are older.
 • "Baton ede pye."
  • The stick helps the foot.
 • "Bay kou, blye; pote mak, sonje."
  • [You] give a blow, [you] forget; [when you] bear marks, [you] remember.
 • "Bay piti pa chich."
  • To give little is not [being] cheap.
 • "Bèf a-ke pa janbe dife."
  • An ox with a tail does not walk over the fire.
 • "Bèf dèyè bwè pi bon dlo (si rete dlo)."
  • The ox that comes last drinks better water (if there is still water).
 • "Bèf pa di savann mèsi."
  • The ox does not thank the field.
 • "Bèf san ke, Bondye pouse mouch pou yo."
  • The ox with no tail, God will clear the flies for it.
 • "Bèl anfòm pa vle di la sante."
  • Pretty and in shape do not mean health.
 • "Bèl antèman pa vle di paradi.
  • A nice funeral does not mean the paradise.
 • "Bèl cheve pa lajan.
  • Nice hair is not money.
 • "Bèl dan pa vle di zanmi: dan pa kè."
  • Nice teeth do not mean friends: teeth are not the heart.
 • "Bo nan bouch, men pè dan."
  • Kiss the mouth, but fear the teeth.
 • "Bondye pa bòpè."
  • God is not a father-in-law.
 • "Bonjou se paspò ou."
  • Hello is your passport.
 • "Bouch granmoun santi, sa’k ladan se rezon."
  • The old's mouth stink, what's in there is wisdom.
 • "Bouch manje tout manje, men li pa pale tout pawòl."
  • The mouth eats all food, but does not talk all words.
 • "Bourik fè pitit pou do-l ka poze."
  • The donkey makes offspring so that its back may rest.
 • "Bourik toujou aji bourik."
  • A donkey always acts like a donkey.
 • "Bout kouto miyò pase zong."
  • A piece of a knife is better than nails.
 • "Bwè dlo nan vè: respekte vè."
  • Drink water in a glass: respect the glass.
 • "Byen mal pa lanmò."
  • Not well is not death.
 • "Byen prè pa lakay."
  • Very close is not home yet.
 • "Byen prè pa rive."
  • Very close is not there yet.
 • "Byen prese pa rive."
  • In a hurry will not arrive.

C

 • "Chaj ou pa ka pòte, ou mete-l atè dousman."
  • The load you cannot carry, you put it down carefully.
 • "Chak chen pipi jan li konnen."
  • Every dog pisses his own way.
 • "Chak kochon gen samdi pa-l."
  • Each pig gets his own Saturday.
  • (Pigs are usually slaughtered Saturdays)
 • "Chanje mèt, chanje metye."
  • Trade the boss, trade the job.
 • "Chat mande swe, ou mete chen deyè-l."
  • If the cat wants to sweat, you get the dog behind him.
 • "Chay sòti sou tèt, li tonbe sou zepòl."
  • The load that you bear on your head falls on your shoulders.
 • "Chemen bezwen pa janm long."
  • The road to need is never long.
 • "Chemen bouton se chemen maleng."
  • The road to a stud is the road to sickness.
 • "Chemen lajan pa gen pikan."
  • The money road has no thorns.
 • "Chemen long pa touye moun."
  • A long road does not kill people.
 • "Chen gen kat pye, men li ka mache nan yon sèl chemen."
  • A dog has four legs, but it walks in only one path.
 • "Chen grangou pa kouche."
  • A starving dog does not lie down.
 • "Chen ki gen zo nan bouch li pa gen zanmi."
  • A dog with a bone in his mouth has no friends.
 • "Chen ki jape pa mòde."
  • The dog that barks does not bite.
 • "Chen ou fè byen, lè li anraje, se ou li mòde."
  • The dog that you took care of will bite you when enraged.
 • "Chen vòle tabak menm si li pa fimen."
  • The dog steals tobacco even if it does not smoke.
 • "Chodyè ou pa monte, ou pa desann li."
  • The pot you did not put up, you do not put down.
 • "Chwal ki gen dis mèt mouri nan poto"
  • A horse with ten masters will die [tied] to its post.
 • "Chwal konn longè kòd li."
  • The horse knows the length of its rope.

D

 • "Dan ri danje."
  • The teeth laugh, beware.
 • "Dan se zo."
  • Teeth are bones.
 • "De kòk kalite pa rete nan menm baskou."
  • Two good cocks do not stay in the same farm-yard.
 • "De nèg pa fri."
  • Two skinny people don't fry. (Two poor people shouldn't marry, for even together they won't have enough to get by)
 • "De toro pa rete nan menm savann."
  • Two bulls do not stay in the same field.
 • "Degaje pa peche."
  • To get by is not a sin.
 • "Depi nan Ginen, nèg rayi nèg."
  • Since Africa, man hates men.
 • "Depi ou nan labatwa, fòk ou aksepte san vole sou ou."
  • If you are in the slaughterhouse, you must accept to get blood on you.
 • "Dèyè mon gen mon."
  • Behind the mountain, there are mountains.
 • "Djòl fè dèt, dèyè peye."
  • The mouth makes debt, the behind pays back.
 • "Doktè pa janm trete tèt li."
  • The doctor never treats his own head.
 • "Doktè pran swen ou, men li pa Bondye."
  • The doctor takes care of you but he is not God.
 • "Dòmi se ti frè lanmò."
  • Sleep is death's little brother.
 • "Douz metye, trèz mizè."
  • Twelve trades, thirteen misery.
 • "Dwèt ou santi, men ou pa koupe-l jete."
  • Your finger may smell, but you do not cut it and throw it away.

E

 • "Evite miyò pase mande padon."
  • To avoid is better than to ask forgiveness.

F

 • "Fanm se kajou: plis li vye, plis li bon."
  • A woman is like mahogany: the older she is, the better she is.
 • "Fè zanmi ak kouto avan zabriko mi."
  • Make friend with the knife before apricots are ripped.
 • "Fèy mapou sanble fèy manyòk."
  • The 'Mapou' leaf looks like the manioc leaf.
 • "Fizi tire, nanpwen aranjman."
  • [When] the guns fire, there is no [possible] agreement.
 • "Fòk de klòch sonnen pou konn verite-a."
  • [You must hear] two bells ring to learn the truth.
 • "Fòk gen maladi pou gen lanmò."
  • There must be illness so as to have death.
 • "Fòk ou bat tanbou-a pou tande son li."
  • You must beat the drum to hear its sound.
 • "Fòk ou pèdi tan pou ou gen tan."
  • You need to lose time in order to have time.

G

 • "Grangou se mizè, vant plen se traka."
  • Hunger is misery; a full stomach is trouble.

I

 • "Ipokrit se kouto de bò."
  • Hypocrites are two-edge knifes.

J

 • "Jan chat mache, se pa konsa li kenbe rat."
  • The way the cat walks is not the way it holds the rat.
 • "Jan ou bat tanbou, se konsa nou danse."
  • The way you beat the drum is how we dance.
 • "Jan ou ranje kabann ou, se jan ou kouche."
  • The way you make your bed is the way you will lie on it.
 • "Jan ou vini se jan an yo resevwa ou."
  • The way you come is the way people will receive you.
 • "Je wè, bouch pè."
  • The eyes see, the mouth is scared.
 • "Jijman Bondye vini sou bourik."
  • God's judgment comes on a donkey.
 • "Joumou pa donnen kalbas."
  • A pumpkin does not bear gourds.
 • "Jwe ak makak, men pa manyen ke-l."
  • [You may] play with the monkey, but don't play with its tail.

K

 • "Kalbas gran bouch pa kenbe dlo."
  • A large-mouth gourd does not hold water.
 • "Kay piti, ou prann nat ou anba bra ou."
  • [When] the house is small, you take your mattress under your arm.
 • "Kòfrefò pa swiv kòbiya."
  • The safe does not follow the hearse.
 • "Komansman chante se soufle."
  • The first steps of singing are breath.
 • "Konmisyon pa chaj."
  • An errand is not a load.
 • "Kote fil fini, se la kouti fini."
  • Where the thread ends is where the seam ends.
 • "Kote ki gen granmoun, kabrit pa mouri nan kòd."
  • Where there are elders, goats do not die tied to their ropes.
 • "Kote ki gen granmoun, kay pa boule."
  • Where there are elders, the house do not burn.
 • "Kote ki gen kou pa gen chenn, kote ki gen chenn nanpwen kou."
  • Where there are blows, there are no chains; where there are chains, there are no blows.
 • "Kote y’ap plimen kòdenn, poul pa ri."
  • Where they pluck turkeys, chickens do not laugh.
 • "Koulèv ki vle gwo rete nan trou-l."
  • The snake that wants to get big stays in its hole.
 • "Kouto pa janm grate manch li."
  • A knife never scrubs its own handle.
 • "Krapo fè kòlè, li mouri san dèyè."
  • A toad gets angry, it dies without its buttock.

L

 • "Labou rete kouran."
  • The mud stops the flow.
 • "Lafimen pa janm leve san dife."
  • Smoke never rises without fire.
 • "Lajan al ka lajan."
  • Money only goes to money.
 • "Lajan kase wòch."
  • Money breaks rocks.
 • "Lamepriz vo mye ke larepons."
  • Contempt is better than an answer.
 • "Lane pase toujou pi bon."
  • 'Last year' is always better.
 • "Lang pa lanmè, men li ka neye-w."
  • The tongue is not the sea, but it can drown you.
 • "Lè pyebwa jwe ak van, li pèdi fèy li."
  • When the tree plays with the wind, it sheds its leaves.
 • "Lè setan ou echi (lè ou fin’ fè tan ou), se ale p’ou ale."
  • When your seven years are over (when your time is done), you [must] go for good.
 • "Lè w’ap bwè nan yon sous, pa chye ladan."
  • When you drink at a spring, do not shit in it.
 • "Lè w’ap neye, ou kenbe branch ou jwenn."
  • When you are drowning, you hang to the branch you reach.
 • "Lè yon chodyè cho, ou pa desann li ak men."
  • When a pot is hot, you do not take it down with your hands.
 • "Lespwa fè viv."
  • Hope makes one live.

M

 • "M’pat manje pwa, m’pa ka poupou pwa."
  • I did not eat beans, I cannot poop beans.
 • "Machann nan mache gen de mizi."
  • The merchant at the market has to measures.
 • "Mache dousman, ou pòte bon nouvèl."
  • Walk slowly [when] you bear good news.
 • "Madichon ou bay bèlmè ou se manman ou li rive."
  • When you curse your stepmother, your mother will be the victim.
 • "Maladi pa konn vanyan."
  • Illness does not know vaillant heart.
 • "Maladi veni sou ou a cheval, men li kite ou a pye."
  • Illness comes to you on a horse, but leaves you by foot.
 • "Malè avèti pa touye kokobe."
  • A foreseen disaster does not kill the handicapped.
 • "Malè pa gen klaksonn."
  • Misfortune has no horn.
 • "Vye nèg pa vye chen."
  • An old man is not an old dog.
 • "Manje kwit pa gen mèt."
  • Cooked food has no master.
 • "Mapou tonbe, kabrit manje fèy li."
  • When the 'Mapou' [huge tree] is down, the goats eat its leaves.
 • "Marengwen mòde-w sou nen, men ou pa ka ba-l kou fò."
  • [When] the mosquito bites you on the nose, you cannot hit it hard.
 • "Memwa se paswa."
  • Memory is a strainer.
 • "Men anpil, chay pa lou."
  • Many hands make a load lighter.
 • "Menm nan lanfè gen mounpa."
  • Even in hell, there are people from your clan.
 • "Mennen koulèv al lekòl pa anyen; se fè-l chita ki rèd."
  • To take the snake to school is nothing; it is to make it sit that is tough.
 • "Merite pa mande."
  • Deserve, don't ask.
 • "Mèt do pa grate do."
  • You cannot scratch your own back.
 • "Mezire avan ou koupe."
  • Measure before you cut.
 • "Mouch la pa bezwen vyann la, men li gate-l."
  • The fly does not need the meat, but will spoil it all the same.
 • "Moun ki bezwen deyò chache chemen pòt."
  • He who must go out search for the door.
 • "Moun mouri pa konnen valè dra blan."
  • The dead does not know the value of white sheets. (Funerals are for the living.)
 • "Moun mouri pa pè santi."
  • The dead is not afraid to smell.
 • "Moun pa konn achte chat nan sak."
  • People don't buy a cat in a bag.
 • "Moun pa-w se dra."
  • Your clan is sheets.
 • "Move zèb ka leve toupatou."
  • Weeds grow anywhere.

N

O

P

 • "Pise krapo ogmante larivyè."
  • The frog's pee adds to the river. (Every little counts.)
 • "Piti piti zwazo fè nich."
  • Little by little the bird makes his nest.
 • "Pito ou mize ou nan wout, ou pote bon nouvèl."
  • Better to take your time on the way, if you bring good news.

R

S

 • "Sak vid pa kanpe."
  • An empty sack doesn't stand up. (A hungry person cannot do anything.)

T

 • "Tan ale, li pa tounen."
  • Time goes, [but] does not come back.
 • "Tande ak wè se de."
  • To hear and to see are two [different] things.
 • "Tande pa di konprann pou sa."
  • To hear does not mean to understand.
 • "Tete pa janm twò lou pou mèt li."
  • Breasts are never heavy for their owner.
 • "Ti bwa ou pa wè, se li ka pete je-w."
  • The small stick you do not see is the one that may puncture your eye.
 • "Ti chen gen fòs sèlman devan kay mèt li."
  • A puppy is strong only before his master's house.
 • "Ti kou ti kou bay lanmò."
  • Light blows [again and again] bring death.
 • "Ti koulèv k'ap grandi se anba wòch ke li rete."
  • Little snakes need to grow in hiding.
 • "Ti kouri kenbe tete; gwo kouri, lage tete."
  • For a little run, hold your breast; for a big run, don't hold your breast.
 • "Ti mapou pa grandi anba gwo mapou.
  • Little 'mapou' [big tree highly respected in Haiti] do not grow at the foot of big 'mapou'.
 • "Ti pil ti pil fè chaj."
  • A little amount plus a little amount make a load.
 • "Toro ki begle pa gra."
  • The bull that lows is not fat.
 • "Toujou gen retay kay tayè."
  • [There are] always leftovers at the tailor's house.
 • "Tout bèt jennen mòde."
  • Animals in poor shape [will] bite.
 • "Tout moun se moun, tout moun pa menm."
  • All people are people, [but] all people are not the same.
 • "Tro prese fè ou bo sou nen."
  • Too much hurry makes you kiss the nose.
 • "Tro vit pa rive."
  • Too fast does not arrive.

V

 • "Vant plen pa gwòs; gwo tèt pa lespri.
  • A big belly does not mean pregnancy; a big head does not mean wits.
 • "Volè pa janm renmen volè parey li.
  • A thief never likes a thief like him.
 • "Vwazinaj se fanmi
  • Neighborhood is family.

W

 • "Wè jodi-a, men sonje denmen.
  • See (live) today, but think about tomorrow.
 • "Wè pa wè, lantèman pou katrè.
  • See [it] or not, the funeral is at four o'clock.
 • "Wont pi lou pase sak sèl.
  • Shame is heavier than a bag of salt.

Y

 • "Yo pa achte chat nan sak."
  • You don't buy a cat in a bag. (Make sure you know what you are buying.)
 • "Yo pa voye wòch sou mango vèt."
  • You don't throw rocks at a green mango. (You wait until a mango is ripe before you try to knock it down from the tree.)
 • "Yon bon zanmi pi bon pase frè.
  • A good friend is better than a brother.


Z

 • "Zafè kabrit pa zafè mouton."
  • The goat's business is not the sheep's business.
 • "Zanmi prè se kouto de bo; zanmi lwen se lajan sere."
  • Close friends are [like] a double-edge knife; far away friends are saved money.
 • "Zanno kase nan sak, grenn li pa pèdi."
  • [When] the necklace [is] broken in a bag, its pieces are not lost.
 • "Ze ki kale tro bonè, ti poul la p’ap viv."
  • [When] eggs hatch too early, chickens will not live.